REKRUTACJA 2024/2025

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach informuje, że 1 lutego 2024 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do Żłobka na nowy rok szkolny 2024/2025

 

 

  Złożenie wniosku (karty zgłoszenia w zakładce ,,do pobrania” ) o przyjęcie do Żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka, o których mowa w § 8 ust. 9 Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – w terminie od 01.02.2024 r. do 15.04.2024r

 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Żłobka oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 24.05.2024r

Podanie do wiadomości rodziców listy dzieci zakwalifikowanych do Żłobka do dnia 30.05.2024r. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjmowania dzieci do Żłobka znajdują się w zakładce ,, informacje” oraz w  w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia  28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu ( w zakładce do pobrania).