REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

  Dyrektor Żłobka informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Żłobka na nowy rok szkolny 2023/2024

 

  Złożenie wniosku (karty zgłoszenia w zakładce ,,do pobrania” ) o przyjęcie do Żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    do Żłobka, o których mowa w § 8 ust. 9 Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – w terminie od 02.02.2023 r. do 06.04.2023r. 

 

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Żłobka oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10.05.2023r. 

Podanie do wiadomości rodziców listy dzieci zakwalifikowanych do Żłobka do dnia 15.05.2023r. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjmowania dzieci do Żłobka znajdują się w zakładce ,, informacje” oraz w  w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia  28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu ( w zakładce do pobrania).