Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+ 2021

Zadanie: Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 Przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap

Dofinansowanie: 918 720 zł

Całkowita wartość zadania: 1 148 400 zł

W kwietniu 2021 r. Gmina Boguszów-Gorce podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na realizację projektu dofinansowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 1a.

Opis:

W ramach inwestycji będzie realizowany – II etap adaptacji części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę i remont kolejnej części budynku (łącznika) w celu utworzenia 29 nowych miejsc dla dzieci w wieku 6 – 36 miesięcy, budowę placu zabaw oraz wyposażenie powstałych w ramach zadania nowych pomieszczeń żłobkowych.

Zadanie jest kontynuacją wykonanej w roku 2020 inwestycji realizowanej dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 1 419 000 zł pozyskanemu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 w ramach, której przeprowadzono I etap remontu i przebudowy budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach i utworzono 43 miejsca żłobkowe.

Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 Zadanie: Zapewnienie funkcjonowania 43 miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 W Boguszowie-Gorcach

Dofinansowanie: 30 960 zł

Opis:

Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na częściowe pokrycie w 2021 kosztów funkcjonowania żłobka.
Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.